Aktion för hedrande av hjälte i Sundsvall

För att hedra den hjälte som föddes 20 april 1889 och kom att kämpa för Europas frihet valde Sundsvalls kampgrupp att markera mot folkfiender, höga som låga.

Sparr1

Kulturmagasinet spärrades av för att markera mot den svenskfientliga politikern Susanne Eberstein som den 20 april ska besöka lokalen.

Klistermarke

Kommunistpropaganda ersattes med organisationens budskap. Slutligen spärrades zigenarlägret i Sundsvalls hamn av för att varna och skydda allmänheten.

Sparr2