Offentlig flygbladsutdelning i Nordanstigs kommun

Fredagen 22 maj delade aktivister ut flygblad i centrala Bergsjö, som ligger i Nordanstigs kommun. 

c

Mottagandet från folk var mestadels positivt. Även kommunpolitiker tillhörande de borgerliga medgav att den förda invandringspolitiken inte är bra, och att det inte innebär något positivt för Sverige.

a

En till WordPress-webbplats