Flygbladsutdelning i Bollnäs kommun

Den 27 och 28 oktober begav sig medlemmar i Näste 4 till Arbrå i Hälsingland för att informera invånarna om att det finns ett organiserat motstånd mot de krafter som vill byta ut svenska folket mot främlingar från tredje världen.

2

Hela tätorten täcktes med flygblad och man delade även ut till förbipasserande. Det noterades även att flera hus centralt stod tomma och halvt förfallna, och det är inte svårt att föreställa sig att det varit mer liv i det lilla samhället en gång i tiden och att man som de flesta landsbygdsorter drabbats av centralisering, urbanisering och avindustrialisering – något som ett nationalsocialistiskt styre tämligen enkelt skulle kunna råda bot på.

1

3

Bor du i Arbrå och kan ställa dig bakom Nordiska motståndsrörelsens nio programpunkter? Tveka då inte att ansöka om medlemskap!