Offentlig flygbladsutdelning i Hudiksvall

Lördagen den 21/11 genomförde medlemmar i Näste 4 en offentlig flygbladsutdelning i centrala Hudiksvall. Man stod utanför ingångarna till gallerian Bryggeriet i drygt en timme och fick under denna tid ut en hel del flygblad.

1

Responsen var bra och man fick mycket medhåll från folk gällande den förödande massinvandringen. Värt att nämna är även att många numer känner till Nordiska motståndsrörelsen och dess hemsida.

3

2