Mall- och banderolltillverkning i Sundsvall

Aftonen den 25/11 skapades stor konst i Sundsvall. Bland annat tillverkades en ny spraymall av det senast godkända motivet för spraymallar, som genast testades med gott resultat.

1

Det tillverkades även fler ”Refugees”-banderoller av det slag som flitigt användes under den Pan-nordiska aktionen förra helgen.

2

3

Näste 4 vill passa på att meddela att spraymallar med flera olika motiv inom kort kommer saluföras ”halvfärdiga”, det vill säga att köparen enkelt skär ut och slutför mallarna själva. Ett mycket smart sätt att få professionella spraymallar för de som varken har möjlighet eller tid att ta fram egna mallar till sina nästen. Mallstorlekar är inte helt bestämt än, men kommer nog bli ungefär 80×60 cm, eventuellt kommer de även saluföras i en större storlek för banderoller.