Flygbladsutdelning i Ljusdal

Några hundra flygblad delades den 18/1 ut i Ljusdal av aktivister i Näste 4. Både villa- och hyreshusområden fick ta del av Motståndsrörelsens politiska viljeriktning i sammanfattad version, men även folk som man mötte fick ett flygblad.

2

Mångåriga hyresgäster hos det kommunala bostadsbolaget berättade om hur oordning och förfall ökat i bostadsområdet i takt med det tilltagande folkutbytet, och man vågade inte längre vistas utomhus kvällstid.

1

Är du en av alla dem som misstycker till makthavarnas folkmordspolitik och avveckling av samhället men som ännu inte organiserat dig? Tveka inte, anslut dig till Motståndsrörelsen och bli en del av den positiva kraft som står för nordisk livsvilja!