Propagandaspridning i Sundsvall

Kvällen den 23/2 var delar av Sundsvalls kampgrupp uppe på Södermalm och Östermalm för att sprida organisationens flygblad. Detta med anledning av det fega överklagandet av bygglovet mot kommunens planer på ett modulboende för så kallade ”ensamkommande unga” uppe på det sedan länge nedlagda luftvärnsregementet LV5:s område.

1

Fegheten består i att den som överklagat bygglovet inte haft ryggrad nog att erkänna att de närboende inte vill bo nära mångkulturen, bara rösta för den, och har därför i sin överklagan skyllt på rädslan för att ”högerextremister” ska komma dit som ett hot mot ”flyktingbarnen”, eftersom ”en stor offentlig parkering finns i anslutning till det planerade boendet”?!

I samband med flygbladsspridningen så revs fiendepropaganda ner och det sattes även upp en hel del klistermärken.

2

3

Vi i den Nordiska motståndsrörelsen lovar alla de drabbade av den hotande mångkulturen i Sverige att nationalsocialismen är ert minsta problem om er närmiljö ockuperas av kommunsponsrade invasionsbaser!