Träning i Näste 4

Träning bedrivs på kontinuerlig basis i Näste 4, så också i februari. Korgboll spelades i uppvärmningssyfte, efter det tog kampsportsträning över. Tonvikten låg på sparring just denna dag.

Nordfront-1