Aktivisttest, Näste 4

Söndagen den 3/4 hade Näste 4 månadsmöte och därefter regelbunden fysisk utövning. Dagen till ära utfördes aktivisttestet både inomhus och utomhus.

7

2

Flertalet närvarande klarade alla delar av testet, och det goda resultatet visar på stor träningsdisciplin bland Näste 4:s aktivister.

3

Efter avklarat aktivisttest utfördes ett antal rekryteringsmöten med nya framtida kämpar.