Informationsspridning i Hudiksvall

Medlemmar delade den 24/5 ut några hundra flygblad i Hudiksvall för att informera om Nordiska motståndsrörelsens politik. Bostadsområden i de norra delarna av staden betades snabbt av, och människor som kände igen medlemmarna som aktiva i organisationen bad om att få ett eget flygblad.

1