Klistermärken uppsatta på södra Alnö, Sundsvall

Den senaste veckan har medlemmar och aktivister ur Kampgrupp 406 klistrat upp en stor mängd klistermärken på södra Alnö utanför Sundsvall, både av rent propagandamässiga skäl, men även eftersom en misstänkt lågpannad kommunist och svenskhatare klöst bort tidigare märken gång på gång.

Klistermärken1

Propagandaspridningen har gått bra och ingen störning finns att rapportera. Kampen fortsätter!

De som känner sig manade att bli en del av kampen för ett fritt och vitt Norden bör kontakta oss snarast!