Träning och möte i Hudiksvall

Söndag 18 september möttes delar av Kampgrupp 401 upp för löpning och självförsvarsträning. Efter träningen hölls även ett planeringsmöte.

2

1

Trots mörka tider ser kampgruppen med tillförsikt på framtiden. Kämpa med oss för vårt folks överlevnad och frihet! Ansök om medlemskap här.