Banderoller uppsatta i Sundsvall

Kvällen den 30/12 var Kampgrupp 406 ute i ”köpstaden” Birsta norr om Sundsvall för att pynta området inför det nya året.

2

Det hängdes två banderoller över en vältrafikerad infart till området samt två banderoller på ett viltstängsel längs med E4 mellan Birsta och Sundsvall.

3

1

Aktiviteterna utfördes utan några störningar.

Kampgrupp 406 vill samtidigt passa på att önska Nordiska motståndsrörelsens fantastiska riksledning, alla organisationsanslutna samt alla som funderar på att ansluta sig till organisationen, ett riktigt GOTT NYTT KAMPÅR!