Socialdemokraterna lägger ned akutkirurgin i Sollefteå

INRIKES. Akutkirurgin på Sollefteås sjukhus kommer att stängas ner. Detta för att Socialdemokraterna vill göra en ”nödvändig besparing”. Om detta rapporterar Fjällsjö Nyheter.

sossarnas-svek

Att stänga akutkirurgin vid Sollefteå sjukhus beräknas spara ungefär 22 miljoner kronor. Samtidigt byggs fler operationssalar i Sundsvall för 30 miljoner kronor. Det är vad Socialdemokraterna kallar ”en nödvändig besparing”.

Med röstsiffrorna 7-6 vann Socialdemokraterna omröstningen i Hälso- och sjukvårdsnämnden. Stängningen av akutkirurgin beräknas spara Landstinget Västernorrland 22 miljoner kronor. Samtidigt vill dock Socialdemokraterna bygga två nya operationssalar i Sundsvall för 30 miljoner kronor. Detta eftersom antalet operationer i Sundsvall beräknas öka kraftigt efter att operationerna i Sollefteå läggs ned.

Hälso- sjukvårdsnämndens ordförande, socialdemokraten Ewa Back, säger att nedläggningen i Sollefteå inte bara beror på det rekordstora underskott som Sundsvalls sjukhus gör. Det beror också på att det är brist på personal.

Hur de nya operationssalarna i Sundsvall ska kunna bemannas ges dock inget svar på. Under vintern har det varit krisläge på Sundsvalls sjukhus på grund av politikernas misskötsel.

Det största problemet för Landstinget Västernorrland har varit budgeten men nu håller personalbrist på att bli ett ännu större problem. Landstinget sliter ut den personal som fortfarande är lojal och nästan ingen ny vill börja så länge som ledningen saknar förtroende.

Den allmänna åsikten bland folket är att landstingscheferna medvetet saboterar vården, i syfte att lägga ned verksamheter de vill lägga ned eller flytta på.

Det medvetna sabotaget av landstingsvården erkänns sedan länge av kommunpolitiker från de flesta partier, som kallar sabotagen för ”en dold agenda”.

Publicerades ursprungligen på Fjällsjö Nyheter.