Träning inför aktivisttestet, Näste 4

Söndagen den 26/2 var det sedvanlig träning för medlemmar och aktivister i Näste 4. Denna dag utfördes flertalet delar i aktivisttestet och stora förbättringar i prestationen märktes tydligt sedan tidigare träningar.

Kampen fortsätter!