Aktivisttest hos Näste 4

Söndagen den 24/9 möttes kamrater ur nästet upp för att genomföra aktivisttestet. Man möttes först upp vid ett utegym för att genomföra första delen av testet och därefter begav man sig till en närliggande löparbana för att genomföra konditionstestet.

De flesta av deltagarna förbättrade sina resultat gentemot tidigare tester.