Invasiv art tar över Sundsvall och Timrå

NYHETER. Råttor har invaderat Sundsvall och Timrå och rekordförökar sig. Nu har antalet råttor blivit så stort att de börjat ta över stadsbornas lägenheter och parker. Detta skriver Fjällsjö Nyheter.

Antalet råttor har rekordökat i Sundsvall och i Timrå. Numera är det inte ovanligt att råttor kryper upp i folks toaletter och tar sig in i bostaden på det sättet. I ett bostadsområde i Sundsvall har man hittills i år fångat över tvåhundra råttor.

Att råttorna börjat synas så mycket beror på att de blivit så många fler. De kan inte längre föda sig under jord, i avloppssystem och liknande gömställen. För att överleva och ytterligare föröka sig tar de sig in i människors bostäder, och tar över parker och allmänna platser.

Ett råttpar kan på bara ett år föröka sig till tusentals råttor. Förutom att sprida smittor kan de även orsaka skador på exempelvis elledningar, vilket kan starta bränder. Även bilbränderna kan komma att öka i Norrland på grund av råttorna.

Till skillnad från sorkar och möss är råttan inte kapabel att överleva i Norrland utan människans hjälp. Detta beror på att råttan är en invasiv art som är anpassad för ett mildare klimat, och som invandrat med hjälp av svenskarna.

Björn Olsen som är professor i infektionsmedicin vid Uppsala universitet vill dock tona ned råttan som orsak till ökad spridning av smittor. Enligt honom är boven en annan:

-En art som tar med sig rätt mycket dynga från individ till individ, och som innebär ett reellt hot för oss, är ju naturligtvis människan, säger professor Olsen.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.