Staten etniskt rensar svenskar från fjällen

NYHETER. Ingen vill minnas eller veta av hur svenskar etniskt rensas av staten från fjällmarkerna. Nu kan den sista generationen svenskar vara på väg att utplånas från en yta större än många av världens länder rapporterar Fjällsjö Nyheter.

En grupp som sällan nämns i den offentliga debatten är de så kallade norrländska fjällbönderna. Fjällbönder bedriver boskapsskötsel uppe i fjällen, traditionellt ofta i form av fäboddrift. Det vill säga de var bofasta, men hade inte sällan flera gårdar i syfte att maten skulle räcka till djuren.

1888 började staten att i politiskt syfte etniskt rensa de svenska fjällbönderna. Detta gjordes genom att staten kriminaliserade många svenska bosättningar norr om odlingsgränsen, och beslagtog deras mark.

I fortsättningen fick vissa av bönderna istället hyra sin mark av staten, i något som kallas fjällägenheter. Genom sin nya makt började staten trakassera fjällbönderna på en rad olika sätt i syfte att få dem att flytta.

Ett sätt kunde vara att en statlig ”tillsyningsman” tvingade småbarnsfamiljer att flytta med ursäkten att farmor och farfar bodde kvar på gården som pensionärer, och att det var olagligt att två familjer bodde i samma fjällägenhet.

Andra gånger lade sig Länsstyrelsens tjänstemän i vilken kvinna en fjällbonde fick bo tillsammans med. Allt i syfte att göra livet så jävligt som möjligt för svenskarna.

Bara i Härjedalen och Jämtland tvångsinlöstes 115 245 respektive 131 250 hektar mark. Detta är en större yta än ett 30-tal av världens ca 200 självständiga länder.

Motivet till statens etniska rensning av svenska bönder från fjällen var att göra plats åt renägande samer från Norrbotten, som staten bestämt skulle tvångsförflyttas söderut. En politik som förutom svenskar även drabbade sydsamer på likartat sätt, då många sydsamer fråntogs sin rätt att äga renar, och därmed även sina marker.

Sedan 1950-talet lyder den av staten beslagtagna marken under statliga servitut som skapats till skydd för renskötseln, varför det inte går för staten att lämna tillbaka den utan att begå nya övergrepp. Sedan 1928 skyddas dessutom renskötseln av en raslag, i syfte att inte samiska renskötare ska kunna konkurreras ut eller köpas upp av svenska företagare.

I en motion från 2014 i Sveriges Riksdag yrkar Sverigedemokraterna på att avskaffa de svenska raslagarna. Om fjällbönderna skriver man:

”Historiskt är de södra fjällen ett land befolkat av fjällbönder som trängts undan på grund av ett ensidigt gynnande av rennäringen.”

Idag finns det bara ett 30-tal fjällägenheter kvar i Sverige, medan det för mindre än 100 år sedan fanns omkring 500 stycken. Lite bättre har det gått för de fjällbönder som fortfarande äger sin mark, även om de minskat med 80 procent bara sedan 80-talet.

Idag stöttas ofta de få kvarvarande fjällbönderna av de lokala Länsstyrelserna, medan staten fortfarande har som mål är att tvinga dem att flytta och sälja ut fastigheterna.

Risken är stor att de sista svenska fjällbönderna kommer att etniskt rensas av staten under vår generation.

Ursprungligen publicerat av Fjällsjö Nyheter.