Basaktivism i Timrå kommun

Under torsdagskvällen den 18/1 samlades medlemmar ur de båda kampgrupperna 403 och 406 för en gemensam flygbladsutdelning. Denna gång styrdes kosan till Timrå kommun, närmare bestämt Sörberge och Tallnäs.

Trots att temperaturen hade sjunkit lägre än -10 grader så gick utdelningen bra – för en motståndsman fryser aldrig!

Kvällen till ära så bjöds det på hela tre olika flygblad med nyttig samhällsinformation åt Timråborna. De flesta fick bladen i brevlådorna, men vissa ortsbor fick dem direkt i handen. När de fick höra att det var representanter från Nordiska motståndsrörelsen de hade äran att få träffa så tackade de flesta hjärtligt och önskade en trevlig kväll.

Men en pensionär som fick ta del av bladen oroade sig mest för om organisationen snart skulle bli terrorstämplad eller inte. Det var ju snällt av honom att han brydde sig så pass, tolkade motståndsmännen det glatt.

Aktiviteten flöt på fortsatt bra hela kvällen utan några störningar och drygt 600 blad delades ut trots kylan.

Timrå kommun kan se fram emot mer propagandaspridning inom kort!