Tusentals norrlänningar hemlösa

NYHETER. Värst drabbat är Västernorrland där omkring hälften av Norrlands hemlösa befinner sig. En nyhet är att en stor andel av de hemlösa är barn. Om detta skriver Fjällsjö Nyheter.

Antalet hemlösa rekordökar i Norrland. Enligt officiell statistik är nu 2 301 personer officiellt hemlösa i Norrland. En tredjedel av dessa, omkring 800, är barn.

I Piteå har kommunens bostäder för hemlösa, så kallade sociala bostadskontrakt, ökat med nästan 250 procent, från 60 till 200 stycken. I Östersund har antalet ökat från 73 till 123. Men värst är det i Västernorrland där hälften av Norrlands hemlösa finns, 1 062 hemlösa personer varav 82 är i akut behov.

Situationen är inte unik för Norrland, problemen – de så kallade ”utmaningarna” – finns i hela Sverige. Bara i 25 av Sveriges större kommuner finns uppskattningsvis över 5 000 hemlösa barn och omkring 20 000 kommunala bostäder är numera reserverade för hemlösa.

Det rör sig alltså om till storleken motsvarande en svensk småstad – bara av hemlösa. Orsaken till den nu kraftigt ökande hemlösheten är regeringens migrationspolitik:

-Vid sidan av de traditionella grupperna som missbrukare och familjer med sociala problem finns nu en stor grupp nyanlända och till viss del ungdomar som inte kan bo kvar hemma, säger Micael Nilsson som är Boverkets expert på bostadssociala frågor.

Den ökande konkurrensen om bostäder leder till hyreshöjningar och många med en svår ekonomisk situation drabbas av ockerhyror. Det är inte ovanligt att drabbade måste betala 15 000 kronor i månaden i hyra.

I södra Sverige finns dessutom en ny trend med bombattentat mot hyresvärdar som vill vräka familjer på grund av kriminella barn. Det är vanligt att hyresvärdar vill vräka familjer där barnen är exempelvis bilbrännare. Argumentet är att massbränder av bilar stör grannarna.

Svenska domstolar har dock beslutat att sådana vräkningar är olagliga, och domarna har på sina håll backats upp av upprepade bombattentat mot hyresvärdarna.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.