Flygblad och tidningar utdelade – Hudiksvall

Den 21:a mars begav sig två medlemmar från Näste 4 till Hudiksvalls östra stadsdel för att dela med sig av Motståndsrörelsens samhällsinformation bestående av flygblad och Nordfronts papperstidning.

Två och en halv timme spenderades med att dela ut en ofantlig mängd med flygblad och tidningar. Alla informerades om Nordiska motståndsrörelsens valdeltagande och organisationens ståndpunkt.

En ung medborgare släppte vänligt in en av medlemmarna i sin port där portkod krävdes så att även hans grannar kunde få chansen att läsa Motståndsrörelsens information. Och där vänliga medborgare inte fanns att tillgå för inslussning, fick istället vindrutorna på invånarnas parkerade bilar agera substitut för brevinkast.

Bemötandet var gott från majoriteten av de människor som medlemmarna stötte på. De som fick sitt blad i handen i trappen sade tack och någon stack ut huvudet bara för att säga hej.

Kampen fortsätter!