Valarbete på Östersunds gator

Av Stefan Olsson, nästeskorrespondent.

VALARBETE. I helgen uppmärksammades Östersunds befolkning åter igen om att det finns ett motstånd mot folkmordspolitiken av idag. De uppmärksammades om ett parti som verkligen står på deras sida, oavsett om de är tjänstemän eller arbetare.

Lördagen den 24 mars genomförde Näste 4 valarbete i Östersund, denna gång genom att möta folket på gatan och informera om vår politik. För att informera om att det finns ett parti i Sverige som säger nej till folkutbytet och sätter det nordiska folket först.

Vikten av att verkligen möta folket kan inte understrykas nog då det både kan ändra en persons negativa bild av oss och hjälpa till att förstärka en redan positiv bild, kanske så pass mycket att personen väljer att ta steget att ansluta till oss. Det här är något som visade sig direkt den här dagen. Redan efter att vi hade stått på gatan i ungefär fem minuter kom en person fram och ville utbyta telefonnummer för att få komma på ett rekryteringsmöte.

Jag personligen tyckte dagen gick lite sämre än det brukar efter att ha haft ett antal diskussioner med personer som helt enkelt inte var mottagliga för budskapet om ett folk i harmoni och problemen i samhället. Nämnas bör dock att jag fick en klapp på axeln samt en positiv kommentar från en person som hade stått bredvid och lyssnat på en långvarig diskussion med ungdomar från kyrkan som tyvärr hade fallit offer för systemets hjärntvätt. Trots dessa två händelser kände jag att dagen hade varit trög.

När jag efter aktiviteten frågade mina kamrater hur deras erfarenhet av dagen varit blev jag positivt överraskad. Samtliga var väldigt nöjda med dagen och vissa uttryckte att det var en av de mest lyckade aktiviteterna de hade varit på. Självklart hade inte alla de mött genast ansökt om att få gå med men faktum är att mina kamrater mötte väldigt många människor som var positiva till organisationen och vårat budskap, framförallt ungdomar. För att ge ett axplock ville två personer, oberoende av varandra, bli fotograferade av deras respektive när de stod bredvid en av fanbärarna samt ovan nämnda medlemsansökan.

Vad kan man ta med sig av det här? Något att tänka på är att inte ödsla tid på diskussioner som man känner inte kommer leda någon vart. Då är det bättre att ta sig vidare för att kanske fånga upp en potentiell rekryt man annars hade missat. Samtidigt ska man komma ihåg att det kan stå personer bredvid som uppskattar att höra dig framföra dina åsikter i en diskussion med meningsmotståndare. Sedan har vi så klart stoltheten, alla har vi nog svårt att gå ifrån en diskussion då man inte vill låta den andre tro sig ha ”vunnit” diskussionen. Man får försöka avgöra vad som ger mest utdelning.

Efter närmare tre timmars upplysningsarbete började dagens huvudsakliga aktivitet avrundas och vi fortsatte vidare mot punkt två för dagen. Två olika rekryteringsmöten skulle hållas, kontakter som upprättats innan dagens aktivitet. Under tiden dessa genomfördes väntade vi övriga en bit därifrån där vi fick chansen att på riktigt diskutera dagen. Under den här tiden kom det fram ytterligare Östersundsbor som ville prata med oss då de såg våra jackor. Både negativt inställda personer och positiva. Dessutom var det tre yngre killar som bad om att få klistermärken de kunde sätta upp – de fick broderligt dela på två buntar.

Nu är vi framme vid dagens tredje och sista punkt: Månadsmöte. På mötet diskuterades bland annat kommande aktioner och händelser.

Polistrakasserier
Nu börjar vi komma till det mer allvarliga som skedde denna dag. Större delen av dagens kampanjarbete bedrevs utan polisiär närvaro och utan några som helst ordningsstörningar. Faktum är att endast efter att polisen hade kommit till platsen vågade några individer gapa lite men mer än så skedde inte. Även om man kan ifrågasätta polisens närvaro hade de än så länge betett sig korrekt.

Efter att vi avslutat första punkten för dagen fortsatte de att följa efter, på avstånd. Men när vi därefter skulle bege oss därifrån stoppades till slut en av bilarna. Troligtvis hade de velat stoppa oss allihopa men då det tydligen krävdes hela Östersunds poliskår för att lyckas stoppa en bil klarade de väl inte av fler bilar. Då jag själv inte befann mig i bilen som blev stoppad ska här en aktivist som gjorde det få redogöra för vad som hände. Jag lämnar ordet vidare och vill hälsa att vårat arbete i Östersund kommer fortsätta. Trakasserier stoppar inte oss.

På vägen hem från den lyckade informationsspridningen i Östersund blev en av våra bilar stoppad av polis. Alla som färdades i bilen avkrävdes legitimation, kroppsvisiterades och fotograferades. Även bilen genomsöktes för att ”söka efter vapen och olagliga verktyg”. En aktivist ifrågasatte fotograferingen med anledning av att polisen redan hade identifierat honom och fotograferat hans körkort. Han fick då till svar att det var ”på order uppifrån”. Med det klargjort blev aktivisten fasthållen till huvud och kropp och fotograferad. Efter fotograferingen fälldes aktivisten till marken och hölls nere på knä helt utan anledning.

För stoppet av en personbil hade folkmordsregimen utkommenderat inte mindre än två målade polisbilar, en civil bil och en polisbuss, och alla med blåljus på. Här passar vi på att konstatera att polisen knappast saknar ekonomiska resurser (skattepengar) när det kommer till att förfölja politisk opposition. Den officiella anledningen till polisens bryska agerande är att samtliga i bilen är misstänkta för att ha anordnat en demonstration, utan att i förväg ha ansökt om tillstånd i diktaturen Sverige.

Det ska här poängteras att Nordiska motståndsrörelsen är en laglig, ideellt driven politisk organisation som dessutom är ett registrerat politiskt parti som ställer upp i valet till kommun, landsting och riksdagen i september.

De här politiska förföljelserna och förtrycket från regimen, som det faktiskt handlar om, rapporterar vi inte om för att vi tycker synd om oss själva utan för att påvisa hyckleriet med yttrandefriheten som regimen utåt sett säger sig stå för. Det svenska folket måste få se vilket monster vårt samhälle är på väg att utvecklas till och vad regimen använder sig av för metoder för att försöka stoppa och kväsa en laglig politisk rörelse.

Alla dessa förtryckaråtgärder följer en linje som vi kallt räknar med och det är en stark indikation på att regimen vet att vi har ett betydande och tilltagande stöd från allmänheten. Det är därför viktigt att folk inte räds från att vare sig ansluta sig till eller rösta på Nordiska motståndsrörelsen i kommande val.

Jag vill slutligen hälsa alla att det organiserade motståndet står starkare än aldrig förr.

Vi avslutar artikeln med ett utdrag ur svensk grundlag, Regeringsformen:

2 kap. Grundläggande fri- och rättigheter

Opinionsfriheter
1 § Var och en är gentemot det allmänna tillförsäkrad
1. yttrandefrihet: frihet att i tal, skrift eller bild eller på annat sätt meddela upplysningar samt uttrycka tankar, åsikter och känslor,
2. informationsfrihet: frihet att inhämta och ta emot upplysningar samt att i övrigt ta del av andras yttranden,
3. mötesfrihet: frihet att anordna och delta i sammankomster för upplysning, meningsyttring eller annat liknande syfte eller för framförande av konstnärligt verk,
4. demonstrationsfrihet: frihet att anordna och delta i demonstrationer på allmän plats,
5. föreningsfrihet: frihet att sammansluta sig med andra för allmänna eller enskilda syften

Film kommer inom kort.