Internutbildning i Sundsvall

Kvällen den 28/3 anordnades en lyckad internutbildning samt säkerhetsgenomgång i Sundsvall för kampgrupperna 403 och 406.

Kampen fortsätter även i mellersta Norrland, var så säkra!

Vi är inga politiker – VI ÄR FOLKET!