Självförsvarsträning i Näste 4

Söndagen den 11/3 mötte åter igen delar av Näste 4 upp för att gemensamt utföra en kampsportsträning.

I sedvanlig ordning genomfördes en grundlig uppvärmning för att undvika skador. Därefter delade man upp sig där en grupp körde lättare sparring utan handskar med fokus på teknik. Den andra gruppen delade upp sig i en två-mot-en-situation där paret skulle avväpna den ensamma personen från dennes tillhygge.

Fortsätt läsa Självförsvarsträning i Näste 4

Flygbladsutdelning i Sundsvall

Tisdag den 6/3 var Kampgrupp 403 ute och delade ut flygblad i centrala Sundsvall. Allt gick lugnt till i det snöfyllda Sundsvall.

Är du trött på samhällets dekadens? Ansök till Nordiska motståndsrörelsen och hjälp oss att vända samhället till det bättre!

”Någon annan princip får utrikespolitiken inte följa, endast denna: Är detta till nytta för vårt folk nu och i framtiden, eller är det till skada?”
-Adolf Hitler, Mein Kampf

Veckomöte – Kampgrupp 403

Söndagen den 4 mars samlades Kampgrupp 403 för mer ideologiska studier och planering inför den kommande veckans aktivism. Det diskuterades bland annat frågor man kan få vid utåtriktad aktivism och hur dessa bäst bemöts.

Vill du också fördjupa dig i den enda ideologin som står i samklang med de eviga naturlagarna? Ansök till Nordiska motståndsrörelsen och bli en del av gemenskapen!

”Redan då förespråkade jag alltid den åsikten, att man när det gällde viktiga frågor av principiell betydelse, där hela den offentliga meningen intog en oriktig hållning, skulle ta upp kampen mot denna utan hänsyn till popularitet, hat eller stridigheter”.
– Adolf Hitler, Mein Kampf

Flygblad delades ut i Hudiksvall – där kulturmarxistiska förtryckare tappar masken 

Fredagen den 2/3 delade medlemmar ut flygblad i villakvarter i Hudiksvall med uppmaning att rösta på Nordiska motståndsrörelsen i höstens val. Något hundratal hushåll informerades denna gång, snabbt och enkelt.

Senaste tiden har det ojats i diskussionsforum över Nordiska motståndsrörelsens verksamhet i Hudiksvall. Vissa kända vänsterprofiler har klagat över att organisationen får sprida sin politik på gatan, utan att politiker och polis ingriper (!). När sedan fler och fler har påpekat den oroväckande inskränkningen av yttrandefriheten i samhället, valde administratörerna att helt enkelt stänga ned diskussionsgruppen. Intressant nog en kort tid efter att Anders Ingvarsson, chefredaktör för Hälsingetidningar AB (MittMedia), utsågs till administratör.

Fortsätt läsa Flygblad delades ut i Hudiksvall – där kulturmarxistiska förtryckare tappar masken