Ideologisk skolning i Sundsvall

Onsdagen den 4/4 samlades Kampgrupp 406 för att åter igen skola sig ideologiskt.

Även denna gång fortsatte studierna av organisationens politiska program Vår väg grundligt av gruppens medlemmar medan det antecknades febrilt.

Det slipades även på argumentations- och debatteknik där det turades om att både ställa och svara på frågor som organisationens medlemmar stöter på vid offentliga aktiviteter från både genuint nyfikna och oinsatta fiender.

Slutligen drogs riktlinjer upp för vad nästa utbildning skulle omfatta innan kvällen avrundades.

Vi är inga politiker – VI ÄR FOLKET!