Kamp mot den internationella sionismen – Ljusdals kommun

En aktivist begav sig till Järvsö i Ljusdals kommun den 13 april för att förse ortsborna med information inför höstens val. Halva orten täcktes problemfritt med flygblad och samtal ägde rum med invånare som ej ser positivt på folkutbytet och den allmänna samhällsutvecklingen.

Snön ligger fortfarande kvar i den vackra bygden, och man får förmoda att det varit en gynnsam vinter med det rikliga snöandet, då skidbacken som är centralt belägen och turistnäringen till stor del är vad som karaktäriserar orten.

Är ni trötta på sionisternas folkfientliga agenda, i Sverige såväl som internationellt? Anslut er då till oppositionen, som i Norden representeras av Nordiska motståndsrörelsen. Som Järvsöbo kan du kontakta Näste 4 direkt här för mer information och för att höra vad du kan bidraga i kampen med.