Förberedelse för valaktivism i Östersund

Den 27/7 anlände fyra tusen flygblad och valsedlar till Östersund. På helgen förberedde en medlem och en sympatisör dessa för att senare dela ut dem till stadens hushåll.

Är du bosatt i Jämtland och vill bidra till kampen? Kontakta Näste 4 och bli en del av det växande motståndet!