Valförberedande arbete – Gävle

Söndagen 29/7 träffades en del av Kampgrupp 504 och en sympatisör för valförberedande arbete. 400 av valflygbladen försågs med röstsedel innan kaffet var uppdrucket och klockan blev för mycket.

Måndagen 30/7 blev 600 flygblad försedda med röstsedlar av en sympatisör och en käresta till en partimedlem i Kampgrupp 504.

Alla kan bidra på något sätt i kampen för vårt folks överlevnad, så ansök om medlemskap i Nordiska motståndsrörelsen du med.