Valarbete i Söderhamns kommun

Fredagskvällen den 31 augusti begav sig aktivister till Ljusne i Söderhamns kommun för att ge väljarkåren möjlighet att på ett enkelt sätt ge sin röst till det enda parti som på ett nyktert sätt förhåller sig till verkligheten och erkänner existensen av raser samt pekar ut folkets banemän.

Svensk, förändringen börjar med dig. Ge Nordiska motståndsrörelsen mandat att frånta förrädarna makten. Det får vara nog av ömklighet och förnedring; ge vårt folk den ära och det anseende det en gång ägde!