Björnar lockas med majs, äpplen och marshmallows

INRIKES. Flera av björnarna som sköts vid året jakt hade onaturlig föda i sina magar. Länsstyrelserna misstänker att det rör sig om att jägare försökt att locka björnarna med otillåten åtel.

Åtel innebär att försöka att locka djur till en plats genom att lägga ut föda. Åtel för björnjakt är tillåtet, men kräver tillstånd av markägare och länsstyrelsen. Det ställs krav på avstånd till närmaste bebodda hus, bilväg och vandringsleder. Det finns också strikta regler kring vad man får locka med.

Nu visar undersökningar som Länsstyrelserna låtit göra att otillåten åteljakt ökar i flera delar av landet. Trettio procent av björnarna som sköts under årets björnjakt i Gävleborgs län hade otillåtna åtelrester i magen. Det var exempelvis hela limpor, majs, fisk, äpplen och spannmål. Ingen av björnarna som sköts i Gävleborg hade skjutits i närheten av anmälda åtelplatser.

I Dalarna liknar situationen den i Gävleborgs län. Ett stort antal av de undersökta björnarna har haft bröd, spannmål och köttrester i magsäcken.

I Västerbottens län har fem av 28 undersökta björnar haft olovligt åtelmaterial i magsäcken. I de fallen handlar det om majs, slaktrester, melass och honung.

Linda Backlund, rovdjursförvaltare vid länsstyrelsen i Västerbotten, förklarar att reglerna för åtlar i första hand är till för att björnar och andra rovdjur inte ska förknippa människor med föda.

— Det är därför det är så viktigt att åtlar ligger på rätt ställe, långt ifrån bostäder och människor, säger Backlund.

Länsstyrelserna ser allvarligt på utvecklingen. Risken är att den legala licensjakten på björn övergår i olaglig jakt med hjälp av olagliga åtlar, viltkameror och andra tekniska hjälpmedel. Att använda bil för att spåra vägar, förfölja eller genskjuta björnen under jakt är också olagligt.

Ett  annat problem är att antalet påskjutningar där man inte hittat björnen ökar, och att även fällda björnar som bedöms vara ungar har ökat i år.

Länsstyrelserna kommer därför att ta upp frågan med markägarorganisationerna och jägarnas företrädare för att komma åt problemen.

Metoden med åtel vid jakt är omstridd. Kritikerna menar att den riskerar att göra bytesdjuren mindre skygga för människor. Samtidigt rosas den av jägarna som ett säkrare sätt att jaga på.

Källa:
Omfattande olovlig åtling under årets björnjakt