Banderollaktion i Sundsvall

Lördag den 1 december hade medlemmar i Näste 4 en banderollaktion i Sundsvall över E4. Många bilar passerade med positiva tutningar samt en och annan segerhälsning.

Kanske var du en av dem som passerade? Dra ditt strå till stacken du med och ansök redan idag. Nästa gång kanske du är med och hjälper oss sprida frihetens budskap för bilisterna över E4?!