Julen – en uråldrig tradition

Av Fjällsjö Nyheter.

JUL. Julen (ursprungligen Jolen) är en mycket gammal tradition och ordet förekommer endast i de germanska språken. Till skillnad från det västeuropeiska ”Christmas”, vilket betyder Kristusmässa, åsyftas med Julen en cyklisk världsbild där året liksom livet är ett hjul. När det gamla året dör föds det nya året. Denna förlossning sker vid den mörkaste midvinter, då vindarna och björkarna skriker i naturens förlossningssmärtor.

Julens gud Jolner

Seden som skulle vidmakthållas under den ursprungliga Julen var Midvinterblotet, en festmåltid vid tiden för vintersolståndet för att hedra gudarna och därmed förfäderna. Samtidigt var festen i samklang med naturens krav eftersom en stor del av djuren faktiskt var tvungna att slaktas och ätas upp när vintern kom på grund av brist på föda för både folk och fä.

Jolner var guden som vakade över Midvinterblotet, och var ett av många namn på Oden – eller Wotan som han också kallas. Den främsta symbolen för Julen var Odens spjut, som skulle fästas i toppen av julgranen eller intill grankvistar utomhus.

Efter kristendomens införande byttes Odens spjut ut mot Betlehems stjärna (hos de mest hängivet religiösa i form av den judiska Davidsstjärnan), vilken skulle symbolisera vägen till att finna Jesus, och Jesus världsherravälde över jorden.

Skänka gåvor till tomten?

I den gamla traditionen kom inte tomten med gåvor, istället skulle gåvorna skänkas till tomten – så att han inte skulle hitta på jäkelskap för människorna. Genom att ge gåvor till tomten ”köpte” man hans beskydd i framtiden.

Julklapparna kom istället Julbocken med, och ofta endast i form av en vedklabbe som brutalt kastades in genom dörren med ett argt eller snällt meddelande ristat i runskrift till den mottagande familjen. Ofta var meddelandet ett rim eller en gåta så att mottagarna skulle kunna gissa vem julklappen var ifrån.

Julbocken härstammar från hednisk tid och är en vanligt förekommande prydnadsfigur i Norden än i dag. Här ses den stora julbocken i Gävle. Foto: Nordfront.se.

När de kristna prästerna tog över förbjöd de först tomten, eftersom prästerna tolkade bibeln så att tomten var ond. Exempelvis varnade den Heliga Birgitta det svenska folket för att alliera sig med den rebelliske tomten som vägrade att underkasta sig Jehovas makt.

Tomtens ideologi å andra sidan gick ut på att det är bäst att ha det som det alltid varit, och tomten hatade därför alla förändringar, och ansåg att det var rätt att hämnas på de som störde ens frid med nya moderna påfund.

Julen blir en kristen högtid

Eftersom festen kring vintersolståndet var många folks (och i synnerhet nordbornas) främsta högtid var den svår att avskaffa, och kyrkan bestämde sig därför för att acceptera vissa av traditionerna och baka in dem i den kristna religionens traditioner. Därför bestämdes det att Jesus skulle vara född på Julen, trots att han innan ansågs ha fötts på sommaren.

Folket fick fortsätta sina uråldriga traditioner, så länge de firade Julen till Jesus ära och inte Odens, och bytte ut spjutet som symbol för livskampen mot Betlehems stjärna som symbol för Jesus globala världsrike. En stjärna som idag återfinns på vårt nya ”hemlands” flagga, EU-flaggan – samt även på USA:s, Kinas och flera andra länders flaggor.

Det var först för drygt 100 år sedan som tomten började komma med julklapparna. Detta efter att den ursprunglige gårdstomten kombinerats med det kristna helgonet Santa Claus, som var känd för att skänka presenter till fattiga barn. Den nya tomtiga Santa Claus visade sig dock vara något av en rebell som i första hand skänkte sina julklappar till rika barn.

Ursprungligen publicerat på Fjällsjö Nyheter.

Relaterade artiklar:
Julfest i det nationalsocialistiska Tyskland