Kategoriarkiv: Intern aktivitet

Veckomöte – Kampgrupp 403

Söndag 18/3 samlades Kampgrupp 403 för sitt sedvanliga veckomöte. På schemat stod fika och debatteknik. Det debatterades kring vanliga frågor man kan få och hur dessa bäst bemöts. Man turades om att spela både intresserade och fientligt inställda antagonister för att öka pressen på den som skulle svara. Något som ledde till både konstruktiv diskussion och många skratt.

Vill du också vara med och uppleva gemenskapen samt kämpa för vårt folks frihet? Ansök snarast till Nordiska motståndsrörelsen så kanske även du snart sitter med och övar debatteknik i goda kamraters lag!

Självförsvarsträning i Näste 4

Söndagen den 11/3 mötte åter igen delar av Näste 4 upp för att gemensamt utföra en kampsportsträning.

I sedvanlig ordning genomfördes en grundlig uppvärmning för att undvika skador. Därefter delade man upp sig där en grupp körde lättare sparring utan handskar med fokus på teknik. Den andra gruppen delade upp sig i en två-mot-en-situation där paret skulle avväpna den ensamma personen från dennes tillhygge.

Fortsätt läsa Självförsvarsträning i Näste 4

Veckomöte – Kampgrupp 403

Söndagen den 4 mars samlades Kampgrupp 403 för mer ideologiska studier och planering inför den kommande veckans aktivism. Det diskuterades bland annat frågor man kan få vid utåtriktad aktivism och hur dessa bäst bemöts.

Vill du också fördjupa dig i den enda ideologin som står i samklang med de eviga naturlagarna? Ansök till Nordiska motståndsrörelsen och bli en del av gemenskapen!

”Redan då förespråkade jag alltid den åsikten, att man när det gällde viktiga frågor av principiell betydelse, där hela den offentliga meningen intog en oriktig hållning, skulle ta upp kampen mot denna utan hänsyn till popularitet, hat eller stridigheter”.
– Adolf Hitler, Mein Kampf

Studiecirkel i Sundsvall

Onsdagen den 14/2 samlades Kampgrupp 403 för en studiecirkel; en genomgång av alla punkter i Nordiska motståndsrörelsens partiprogram med givande diskussioner.

Det talades även om folkfester som ska hållas när dagens folkförrädare kommer stå till svars för sina brott mot det nordiska folket.

Vill du vara med och skapa historia? Vill du vara med och rädda vårt folk? Ansök då genast till den enda sanna oppositionen, Nordiska motståndsrörelsen!